Om företaget

 

Behöver du översättningar till och från engelska?

Har du en bokidé och söker förläggare och/eller formgivning?

Behöver ditt företag en bok, årsbok eller annan omfattande trycksak?

Söker du fotografier på fåglar eller trollsländor?

Behöver du en föreläsning eller guidning?

Fågelinventeringar eller rådgivning?


Kontakta mig för diskussion/offert. Ange tidsplan och antal ord vid översättningar.

Läs om vad jag erbjuder i föredragsväg här.

Tidigare eller pågående  uppdragsgivare

ABF, Författarcentrum Syd, Vellinge kommun, Lars Jonsson, A & C, Black UK, MagDig Media, UK,  Wildguides, UK, Mias Ritverk, Institutet för Samhällsutveckling, Malmö Högskola, Malmö Stad, Gatukontoret, Malmö Stad, Sveriges Lantbruksuniversitet, SEA-U Marint kunskapscenter, Princeton University Press.

Besök gärna våra andra webplatser:

Vilda Malmö, naturguidningar i stan

The World’s Rarest Birds, världens ovanligaste fåglar

Copyright Erik Hirschfeld 2013